Constructionism/hu

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Nyelv: English  • български • français • magyar

Konstrukcionizmus (Constructionism)

Szerkesztő: Richard Noss, London Knowledge Lab, IOE, University of London

Definíció

A konstrukcionizmus meghatározása oximoron lenne ennek az új fogalomnak megalkotói szerint, „mivel, végül is, a konstrukcionizmus lényege, hogy kikötjük azt, hogy minden dolog annak létrehozásán keresztül érthető meg.” Mindazonáltal:

"A konstrukcionizmus legegyszerűbb meghatározása ebben a fogalomban jelenik meg: ’létrehozás által történő tanulás’"
(Harel & Papert 1991 1.o.)

A konstrukcionizmus – nem összetévesztendő a konstruktivizmussal – osztja a konstruktivizmus tanuláshoz rendelt mellékjelentését, az „ismereti struktúrák létrehozását” tekintet nélkül a tanulás körülményeire. Kibővíti azzal az elgondolással, hogy ez különösen hatékonyan történik meg abban a helyzetben, ahol a tanuló tudatosan végzi el valamely dolog, entitás létrehozását, legyen az akár egy tengerparti homokvár, vagy az univerzum teóriája.” (Harel & Papert 1991 1.o.)

Seymour Papert a nyolcvanas évek közepén alkotta meg a konstrukcionizmus fogalmát. Az elgondolás lényege az, hogy a tanulók számára az ismereti struktúrák gondolati létrehozásának egy hatékony módja, ha azt külső ábrázolásként építik meg, valódi vagy virtuális entitásokat hozva létre, amelyek megoszthatóak másokkal. Míg a konstrukcionizmus kutatási területe pedagógia elméletként került meghatározásra (azaz a konstrukcionizmus szembeállítása az ’instrukcionalizmussal’ Papert és Harel fogalmai szerint, lásd ugyanott), ugyanannyira ismeretelméleti teória, mint pedagógiai, mivel ismereti struktúrák gondolati kialakítását célozza, és mellette jelennek meg a gondolati síkon kívüli fizikai vagy virtuális szerkezetek. A tudásanyag struktúra kialakításának megértése része a Papert által képviselt teljes körű és hatékony pedagógiai elméletnek, és annak alkalmazásához alapvető.

Tudományági kérdések

Míg Piaget által a huszonegyedik század közepén bemutatott konstruktivizmus elméleti fogalma azt az alapvető pszichológiai szintet ragadja meg, melyre minden tanulási tevékenység épül (oktatástól függetlenül), a konstrukcionizmus olyan pedagógiai elmélet kialakítását kereste, amely segíti a tanulást.

Főbb referenciák

Harel I., Papert S. (szerk.) (1991). Constructionism. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

Kapcsolódó kifejezések

Konstruktivizmus

Kapcsolódó dokumentumok

Az első fejezet a Harel & Papert (1991) címen érhető el [1] és [2]