PIVOT   |   INDEX  

TEL thesaurus - Vietnamese

Từ điển chuyên đề TEL dựa trên sự phân tích từ vựng các tài nguyên cho nghiên cứu Học tập được Cải tiến bởi Công nghệ (Technology Enhanced Learning - TEL) và có thể truy cập trên TeLearn Open Archive. Hơn 1500 tài liệu được phân tích và từ đó tạo ra 372 thuật ngữ mô tả nội dung các tài liệu này. Bổ sung vào các thuật ngữ này là 99 từ khóa được đề xuất bởi các tác giả. Như vậy đã có tổng cộng 471 thuật ngữ trong phiên bản thứ nhất của TEL.

Trong phiên bản thử nghiệm beta này các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái và có thể truy cập theo các từ khóa được hiển thị trên phía trên của trang Web. Phiên bản tiếp theo sẽ cho phép tra cứu thuật ngữ dựa trên tổ chức khái niệm phản ánh thứ bậc và mạng lưới của các khái niệm nghiên cứu trong TEL. Khi đến trang chứa thuật ngữ người đọc sẽ tìm được định nghĩa (sử dụng theo TEL Dictionary, và phần dịch tương ứng. Điều này mới được hoàn thiện một phần trong phiên bản hiện nay.

Một mục tiêu bổ sung của Dự án là cung cấp từ điển chuyên đề TEL trong các ngôn ngữ cần thiết. Khi đó hai đường kết nối (link) sẽ được đưa ra ở phần trên của trang:

- Chuyển (Pivot) để dẫn tới từ điển chuyên đề tiếng Anh được sử dụng như một bước chuyển giữa các ngôn ngữ khác nhau.
- Thư mục (Index) để dẫn tới trang Web có phần dịch tương ứng.

Từ điển chuyên đề TEL thuộc khuôn khổ của siêu Dự án TEL và được tài trợ bởi :

ISLS logo TELEARC logo TeLearn logo ATIEF logo STELLAR logo FP7 logo


Editor: Chi Thanh Nguyen (VI)