TEL Dictionary entries/tr

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Dil: English  • العربية • български • dansk • español • Ελληνικά • eesti • français • magyar • italiano • 日本語 • 한국어 • Nederlands • português • русский • slovenčina • Türkçe • Tiếng Việt • 中文(繁體)‎ • 中文(简体)‎


TEL Dictionary: Turkish entries

Edited by Canan Tosunoglu, The Open University (UK)


A - B - Ç - D - E - G - H - İ - K - M - O - Ö - P - S - T - U - W - Y


A
Adım izlencesi Script
Ağ tabanlı öğrenme Networked learning
Ağ tabanlı öğrenme ortamı Networked learning environment
Ağ tabanlı öğrenme toplulukları Networked learning communities
Ajan(etmen)-tabanlı öğrenme ortamı Agent-based learning environment
Ajan(etmen)-tabanlı öğrenme sistemi Agent-based tutoring system
Alıştırmaların otomatik oluşturulması Automatic generation of exercises
Animasyonlu eğitsel arayüz ajanı Animated pedagogical agent

B
Bilgisayar destekli dil öğrenimi Computer-assisted language learning
Bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme Computer-supported collaborative learning
Bilgisayar destekli öğrenme Computer-assisted learning
Bilgisayar destekli öğretim Computer-assisted instruction
Bilgisayar destekli sınav Computer-assisted examination
Bilgisayar tabanli (Akilli) gecici destek sistemi Intelligent scaffolding system
Bilgisayar tabanlı laboratuvar Computer-based laboratory
Bilgisayar tabanlı öğrenme ortamları Computer-based learning environments
Bilgisayar tabanlı öğretim Computer-based instruction
Bilgisayar tabanlı zeki eğitmen Intelligent tutoring system
Bilgisel geribildirim Epistemic feedback
Bilgisel sağlarlik Epistemic affordance
Bilişsel modelleme Cognitive modeling
Bilişsel mühendislik Cognitive engineering
Bilişsel öğretici Cognitive tutor
Bilişsel tanı Cognitive diagnosis
Bütünleştirilmiş öğrenme sistemi Integrated learning system

Ç
Çevreleyen öğrenme ortamı Ambient learning environment
Çevrimiçi öğrenme ortamı On-line learning environment
Çokortamlı öğrenme Multimedia learning

D
Dagitik öğrenme ortamları Distributed learning environments
Dağıtık eğitim Distributed learning
Ders yönetim sistemi Course management system
Didaktik mühendislik Didactical engineering
Dinamik geometri Dynamic geometry
Durumlu öğrenme Situated learning

E
e-Değerlendirme e-Assessment
e-Öğrenme e-learning
e-Portföy, e-Bireysel gelişim dosyası e-portfolio
Eğitim yazılımı Courseware
Eğitsel sağlarlik Educational affordance
Eğitsel arayüz ajanı Pedagogical agent
Eğitsel veri incelemesi Educational data mining
Eğlendirerek eğitim Edutainment
Eşleştirme sistemleri Buddy systems
Etkileşimli beyaz tahta Interactive white board
Etkileşimli öğrenme ortamı Interactive learning environment

G
Genişletilmiş öğrenme ortamı Augmented learning environment
Gömülü fenomen Embedded phenomena

H
Harici adım izlencesi External script
Her zaman her yerde öğrenme Ubiquitous learning

İ
İçsel adim izlencesi Internal script
İçsel adim izlencesi Internal script
İnformal Öğrenme / Yaygın öğrenme Informal learning
İşbirliği adım izlencesi Collaboration script
İşbirliği adım izlencesi Collaboration script
İşbirlikli öğrenme Collaborative learning

K
Kapsamlı e-öğrenme Inclusive e-learning
Karma öğrenme Blended learning
Kesintisiz öğrenme ortamları Seamless learning environments
Kişisel öğrenme ortamı Personal learning environment
Kurmacılık Constructionism

M
Mini Dünya Microworld
Mobil öğrenme Mobile learning

O
Otomatik tanılama Automatic diagnosis
Oyun tabanlı öğrenme Game-based learning

Ö
Ögrenici modelleme / Öğrenen modeli Learner modeling
Öğrenme koordinati (kılavuzu) Learning grid
Öğrenme alanı Learning space
Ögrenme analitigi Learning analytics
Öğrenme nesneleri Learning objects
Öğrenme ortamı Learning environment
Öğrenme parkuru/izi Learning trail
Öğrenme senaryosu Learning scenario
Öğrenme tasarımı Learning design
Öğrenme yönetim sistemleri Learning management systems
Öğrenmeye yardımcı sistem Learning companion
Öğrenmeyi destekleyen bilgisayar programlamasi Computer programming in support of learning
Öyküleyici öğrenme ortamları Narrative learning environments
Öz düzenlemeli öğrenme Self-regulated learning

P
Programlanabilir ders Programmable course
Programlanabilir, bilgisayar tabanlı öğrenme ortamı Programmable computer-based learning environment

S
Sanal kampüs Virtual campus
Sanal öğrenme ortamı Virtual learning environment
Sanal pedagojik ajan Virtual pedagogical agent
Sanal üniversiteler Virtual universities
Sayısal düşünme Computational thinking
Sayısal matetik Computational mathetic
Simülasyon oyunlari Simulation games
Simulasyon tabanli öğrenme ortamı Simulation-based learning environment
Somut/dokunulabilir öğrenme ortamı Tangible learning environment
Sorgulayarak öğrenme Inquiry learning

T
Tekno-mathematiksel okuryazarlık Techno-mathematical literacies
Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Öğrenme Technology Enhanced Learning

U
Uyarlanabilir öğrenme ortamı Adaptive learning environment
Uzak / çevrimiçi laboratuvarlar Remote laboratories
Uzaktan eğitim Distance learning

W
Web tabanlı konferans teknolojileri Web-lecturing technologies

Y
Yapay öğrenme ortamı Artificial learning environment
Yaygın öğenme ortamı Pervasive learning environment
Yazarlık aracı Authoring tool
Yazarlık sistemi Authoring system
Yerpaylasim Overlay