Seamless learning environments/hu

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Nyelv: English  • български • français • magyar

Nem észrevehető átmenetű tanulási környezet (Seamless learning environments)

Szerkesztők: Chee-Kit Looi and Lung-Hsiang Wong, National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore
Munkatársak: .../...


Definíció

A TEL kutatással kapcsolatos összefüggésben a "nem észrevehető átmenetű tanulás (seamless learning)" kifejezés a felsőoktatásból van átvéve (Kuh 1996), a G1:1 nemzetközi csoport által támogatva:

"Láthatjuk, hogy a mindenütt jelenlevő mobil telefonokhoz való hozzáférhetőség, állandó internetkapcsolat, személyre szabhatóság és kézben hordozhatóság lehetőségeket adnak a technológiával segített tanulás egy új fázisának kifejlődéséhez. Erre jellemző a tanulási tapasztalatok folytonossága különböző környezeteken keresztül. Ez nevezzük ‘nem észrevehető átmenetű tanulásnak (seamless learning)'." (Chan et al. 2006 p.6)

Így:

"A nem észrevehető átmenetű tanulási környezet összekapcsolja a magán és nyilvános tanulási teret, ahol a tanulás úgy egyéni, mint csoportos erőfeszítés eredményeként jön létre, különféle összefüggéseken keresztül (mint pl. iskolai - iskola utáni, formális - nem formális tanulás)." (Looi et al. 2010 p.156)

Ennek a kifejezésnek az elfogadása a "nem észrevehető átmenetű tanulási környezetek" szóhasználattal, vagy a vele szinonim " nem észrevehető átmenetű tanulási terek" szóhasználattal kapcsolatban elismeri a technológiai fejlődést és az oktatási kultúra fejlődését a 20. század végén:

"... (A fejlődés) jellemezhető a ‘nem észrevehető tanulási terekkel' és megjelölhető a tanulási tapasztalatok folyamatosságával a különböző helyzetekben és összefüggésekben, továbbá jellemezhető diákonként egy vagy több eszköz hozzáférhetőségével. A tanulóknak lehetővé van téve, hogy bárhol tanulhassanak, érezhető átmenet nélkül változtathassanak tanulási módot, mint például formális és nem formális tanulási formát, egyéni és csoportos tanulást, továbbá a társadalmi terüket kibővíthetik, melyben a tanulók kölcsönösen együttműködhetnek. Mindezen fejlesztések, amelyeket támogatják a társadalmi tanulási elméleteit és a tudásépítést, befolyásolják a tanulás természetét, folyamatát és kimenetét." (Chan et al. 2006 p.23)

Az irodalom átfogó tanulmányozása alapján Wong (2010) a nem észrevehető átmenetű tanulás 10 dimenzióját azonosította:

(1) Magában foglalja a formális és nem formális tanulást; (2) Magában foglalja a személyre szabott és társadalmi tanulást; (3) Időn keresztül; (4) Helyen keresztül; (5) Mindenütt jelenlevő tudás elérhetősége (magában foglalja a környezet-tudatos tanulást, kibővített valósággal segített tanulást, és a mindhol jelenlevő Internet hozzáférést); (6) Magában foglalja a fizikai és a digitális világokat; (7) Különböző típusú eszközök kombinált használata (beleértve a "stabil" technológiákat, mint pl. az asztali számítógépek, interaktív táblák mobil eszközökkel); (8) Tanulási feladatok közötti észrevétlen átmenet (mint pl. az adatgyűjtés, analizálás, bemutatás és kommunikáció közötti átmenet). (9) Tudás szintézis (az előzetes és az új tudás integrálása, absztrakt és valós tudás, és multidiszciplináris tanulás); (10) Magában foglal többféle pedagógiai vagy tanulást elősegítő modelleket.

Fordítási kérdések

Magyar: Nem észrevehető átmenetű tanulási környezet (Seamless learning environments)

Tudományági kérdések

A "nem észrevehető átmenetű tanulás (seamless learning)" kezdetben a felsőoktatási tanulmányok kutatási közösségében volt használva, ahol még nem szükségszerűen tartalmazta a technológiát, mint lényeges részét. Kuh (1996) kidolgozta a diákok tantermen belüli és tantermen kívüli tapasztalatainak összekapcsolásának fogalmát, ezzel létrehozva a nem észrevehető átmenetű tanulást és kibővítését kampuszon kívüli tapasztalatok belefoglalásával:

"A 'nem észrevehető átmenetű' kifejezés azt sugallja, hogy valamik, ami egykor különálló részek voltak (pl. tantermen belüli és tantermen kívüli tanulás, akadémiai és nem akadémiai, vagy kampuszon belüli és kampuszon kívüli tapasztalatok), most egy darabot alkotnak, összeillenek, egy egésznek vagy folyamatosnak mutatkoznak. A nem észrevehető átmenetű tanulási környezetben a diákok a tanulási lehetőségek előnyeit élvezhetik úgy a tanteremben, osztályon belül, mint azon kívül... a diákok ösztönözve vannak a saját, életbeli tapasztalataik felhasználásához, hogy értelmét lássák a tantermen belül előadott tananyagnak..." (Kuh 1996 p.136)

A formális és nem formális tanulás integrálására összpontosítva Kuh (1996) magyarázata elősegítette ennek a tanulási modellnek a további tanulmányozását, mint például a tanulási közösség hozzáadását, egyéni és kollaboratív tanulás összefonódásának hozzáadását ehhez a fogalomhoz.

Főbb referenciák

Kuh, G. D. (1996). Guiding principles for creating seamless learning environments for undergraduates. College Student Development, 37(2), 135-148. [1]

Chan, T-W., Roschelle, J., Hsi, S., Kinshuk, Sharples, M., Brown, T., Patton, C., Cherniavsky, J. Pea, R., Norris, C., Soloway, S., Balacheff, N., Scardamalia, M., Dillenbourg, P., Looi, C.K., Milrad, M. & Hoppe, U. (2006). One-to-One technology-enhanced learning: An opportunity for global research collaboration. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 1(1), 3-29. [2]

Looi, C. K., Seow, P., Zhang, B., So, H. J., Chen, W-L., & Wong, L. H. (2010). Leveraging mobile technology for sustainable seamless learning: a research agenda. British Journal of Educational Technology. 41(2), 154-169.

Kapcsolódó kifejezések

Nem észrevehető átmenetű tanulás, Nem észrevehető átmenetű tanulási tér, Mobil tanulás, Mindenütt jelenlevő tanulás, Formális tanulás, Nem formális tanulás, Élethosszig tartó tanulás

Kapcsolódó dokumentumok

https://sites.google.com/site/lunghsiangacademics/ICCE10-C4InvitedSpeech.pdf?attredirects=0