Overlay/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Оувърлей

раб. версия 1

Editor: Nicolas Balacheff, LIG, Grenoble, France

Contributors: …/…

Adaptation: Vyara Dimitrova, Centre for Learning Sciences and Technologies, Open University of the Netherlands

Определение

Терминът овърлей е изключително често използван в изследванията за моделиране на учащия, особено за състеми за индивидуално обучение и обучение в малки групи, където Венгер го отчита като „стандартна парадигма” (р. 137). Терминът е въведен от Кар и Голдщайн през 1977 и дефиниран по следния начин:

„ Същността на идеята се състои в проектирането на модулна програма Експерт за дадена задача, както и в конструирането на обяснение за разликите в поведението на Експерта и субекта-играч спрямо липсата у самия играч на уменията, които Експерта притежава. По този начин моделът на играча е изграден от група от хипотези, всяка от които записва информация за това доколко системата е сигурна, че играчът притежава дадено умение. Такива модели са наречени оувърлей, за да отразят факта, че в основата си моделът на инидивида представлява изкуствени малки изменемия върху начина, по който е изграден Експерта”. (стр. 4)

Доката сама по себе си думата ‘оувърлей’ би значела, че един модел покрива по някакъв начин друг модел, дефиницията на Кар и Голдщай ограничава тази връзка, предизвиквайки критика върху избора на наименование:

„ ‘Оувърлей модел’ (Carr and Goldstein, 1977) е такъв модел, при който единствените отчетени разминавания са липсващи части познание: RS*k ⊃ RSRL*k. Употребата на термина ‘оувърлей’ не е прецизна поради неговата двусмисленост. В този смисъл „частичен модел’ определено би бил по-добрият вариант. Въпреки това, думата ‘овърлей’ е установена отдавна в областта на интелигентните системи за индивидуално обучение и обучение в малки групи” (Dillenbourg and Self 1992).

Сродни термини

Моделиране на учащия, интлигентни системи за обучение

Коментар по развитието на термина

-/-

Проблематика на превода

Терминът често бива въвеждан директно.

Предметна проблематика

Този термин е бил въведен в отговор на нуждите на изследователски проект по технологично подпомогнато учене.

Основна литература

[1] Carr B., Goldstein I. P. (1977) Overlay: a theory of modelling for computer aided instruction. AI Memo 406. Cambridge USA: Massachusetts Institute of Technology

[2] Dillenbourg P., Self J. (1992) A framework for learner modelling. Interactive Learning Environments, 2 (2) 111-137

[3] Wenger E. (1987) Artificial Intelligence and Tutoring Systems. Los Altos: Morgan Kaufmann Pub.