Networked learning/bg

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search

Учене в мрежа

раб. версия 4

Editor: Chris Jones, The Institute for Educational Technology, The Open University (UK).

Contributors: Vivien Hodgson, Lancaster University (UK), David McConnell, UK.

Adaptation: Krassen Stefanov, University of Sofia (BG)

Определение

Ученето в мрежа е „обучение, в което информационните и комуникационни технологии […] се използват за връзка между обучаемия и другите обучаеми, между обучаемите и преподавателите, между обществото от обучаеми и учебните ресурси” (Goodyear et al., 2004, p.1).

Дефиницията е свързана с обучение, което се провежда във връзка с другите и във връзка с учебните ресурси. Основният термин в дефиницията на „учене в мрежа” са връзките. Тези връзки включват взаимодействието между хора, материали и ресурси, но взаимодействието с материалите, когато обучаемият е сам не е достатъчно. Ученето в мрежа изисква някои елементи от взаимодействието човек-човек посредством цифрови технологии.

Коментар по развитието на термина

Дефиницията на „учене в мрежа” възниква в Centre for Studies in Advanced Learning Technology (CSALT) в Университета в Ланкастър, Великобритания ( Steeples and Jones 2002 p.2 ). Дефиницията възниква от серия европейски проекти през 90-те г. и се свързва със серията конференции Networked Learning Conference от 1998г ( Dirckinck-Holmfeld et al., 2011). Дефиницията се налага след първоначалното си публикуване, въпреки бързите технологични промени и възникването на други подобни термини и дефиниции (напр. компютърно-подпомогнато обучение, електронно обучение, онлайн обучение и компютърно-подпомогнато обучение чрез сътрудничество; за повече информация вижте Streples and Jones (2002) p.6 и Dirckinck-Holmfeld et al. (2009) p.259).

Свързан термин като „ учебни мрежи” се използва в Северна Америка (Harasim et al., 1995) с по-малък обхват и ограничен до текстово базирани асинхронни средства за комуникация. Този начин на употреба е свързан със списанието Journal of Asynchronous Learning Networks. Терминът „учебна мрежа” продължава да се използва и включва изследвания използващи анализ на социалните мрежи.

Сродни термини

Компютърно-подпомогнато обучение чрез сътрудничество; Учебна мрежа, Асинхронни учебни мрежи

Проблематика на превода

Френски: apprentissage en réseau

Немски: Vernetztes Lernen

Китайски: 1. Pinyin wǎngluò, sim 网络, (мрежа) или 2. Pinyin shùzìhuà, sim 数字化 , (цифровизирано) в комбинация с Pinyin xuéxí, sim 学习, (обучение)

Забележка: използването на термина „учене в мрежа” е различно в континентален Китай от употребата, описана тук. Ученето в мрежа в китайски контекст често е под формата на базирано на ресурси обучение, където материалите (често под формата на книги с текстове) са публикувани онлайн и студентите учат самостоятелно.

Предметна проблематика

Терминът „учене в мрежа” има тясна връзка с компютърно-подпомогнато обучение чрез сътрудничество (McConnell 2000), но терминът се концентрира върху отдалеченото взаимодействие, а не на прекия контакт лице в лице. Литературата по темата за учене в мрежа също поставя ударението на взаимодействие, включващо голям брой, а не по двойки или в много малки групи (Dirckinck-Holmfeld et al., 2009). Но ученето в мрежа не е ограничено до съвместно обучение и не изисква строги връзки както се предполага от други термини като „сътрудничество”, „взаимодействие” и „общество” (Dirckinck-Holmfeld et al., 2009 pp. 20-21).

Използването на термина „в мрежа” (мрежови, networked) без необходимото пояснение „учене” може да доведе до объркване с по-широко използвания термин „социална мрежа”, който не е необходимо да има връзка с информационните и комуникационни технологии. Ученето в мрежа обикновено се ограничава до обучение посредством компютърни мрежи. Ученето в мрежа може да предизвика и друг тип объркване, защото използването на мрежа не изисква строга връзка с термина „мрежа”, който се използва в компютърните науки.

Основна литература

[1] Dirckinck-Holmfeld, L., Jones, C., and Lindström, B. (Eds) (2009). Analysing Networked Learning Practices in Higher Education and Continuing Professional Development. Rotterdam: Sense Publishers, BV.

[2] Dirckinck-Holmfeld, L., Hodgson, V. and McConnell, D. (Eds) (2011). Exploring the Theory, Pedagogy and Practice of Networked Learning. NY : Springer

[3] Goodyear, P., Banks, S, Hodgson, V. and McConnell D. (Eds) (2004). Advances in Research on Networked Learning, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

[4] Harasim, L., Hiltz, S.R., Teles, L., and Turoff, M. (1995). Learning Networks: A field guide to teaching and learning online. Cambridge, MA: MIT Press.

[5] McConnell, D. (2000). Implementing Computer Supported Cooperative Learning. 2nd Edition. London: Kogan Page.

[6] Steeples, C., & Jones, C. (Eds.) (2002). Networked learning: perspectives and issues. London: Springer.