Game-based learning/hu

From Telearn Thesaurus
Jump to: navigation, search
Nyelv: English  • français • magyar


Játék-alapú tanulás (game-based learning)

Szerkesztők: Rosa Maria Bottino and Michela Ott, ITD-CNR, Genoa


Definíció

A "Játék-alapú tanulás" olyan tanítási-tanulási tevékenység formális és/vagy nem formális oktatási formában való végrehajtására hivatkozik, mely e tevékenységhez játékot alkalmaz. Ez magában foglalja egyrészt azon játékok használatát, melyek kifejezetten a tanulási célok teljesítésére lettek megtervezve (oktatási célú játékok), másrészt a "mainstream játékokat" – a nagy publikum számára szórakoztatás céljával kifejlesztett játékokat, amennyiben azok bizonyos oktatási célok teljesítésére vannak felhasználva (Kirriemuir and McFarlane, 2004 p.19). A kifejezés jellemzése a kivitelezés szempontjából:

"1. Személyre szabott, értelmes forgatókönyvek által vezérelt tanulás;
2. Problémák kiépítése az előzetes tudás, megértés bővítésének, ill. a jövőbeliek kialakításának céljából;
3. Részletes figyelem szentelése a felhasználók már létező meggyőződéseinek;
4. Körültekintő megtervezése annak, amit a felhasználó percről percre megtapasztal;
5. Tények és ismeretek elhelyezése a cselekvési környezetben."
::(Squire 2005 p.26)

Fordítási kérdések

Olasz: giochi educativi
Német: lernspiel
Francia: apprentissage par le jeu

Tudományági kérdések

A kifejezésnek nagyon hosszú hagyománya van a pedagógia és a pszichológia elméletében és gyakorlatába, az eredeti jelentésében nem kifejezetten a számítógépes játékokhoz kapcsolódott (Martens et al, 2008). A "Digitális játék-alapú tanulás" szinonima irányába fejlődött tovább, azaz a digitális játékok oktatási célokra való felhasználására vonatkozik (Pivec, 2007; Prensky, 2001). A "Játék-alapú tanulási környezet" szoros összefüggésben van a "Komoly játékok" fogalommal. Néhány kutató alapján az előbbit az utóbbi alkategóriája, mások szerint a két fogalom egymás szinonimája. Figyelembe véve a szinonimáit, kölcsönviszonyban van a tanulás széles körű definíciójával, mint "bármilyen változás egy személyben, amely olyan külső intézkedések által vannak előidézve, mint pl. az (oktatási célú) játékok által" (Breuer and Bente 2010, p.8)

Főbb referenciák

Breuer J., Bente G. (2010) Why so serious? On the relation of serious games and learning. Eludamos, Journal of Computer game culture, 4 (1) 7-24.

Kirriemuir J., McFarlane A. (2004) Literature Review in Games and Learning Report 8: Futurelab Series. http://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190453/fr/.

Klopfer et al (2009) "Moving learning games forward" available at http://education.mit.edu/papers/MovingLearningGamesForward_EdArcade.pdf

Moreno-Ger, P. et al., (2008) Educational game design for online education, Computers in Human Behavior, doi:10.1016/j.chb.2008.03.012

Pivec M., (2007) Editorial: Play and learn: potentials of game-based learning; British Journal of Educational Technology Vol 38 No 3 pp. 387-393

Prensky, M. (2001). Digital game based learning. New York: McGraw-Hill.

Squire K., (2005) Game-Based Learning: Present and Future State of the Field «An x-Learn Perspective Paper» http://www.newmediaforlearning.com/research/Game-Based_Learning.pdf

Kapcsolódó kifejezések

Digitális játék-alapú tanulás, Szórakoztatva tanítás (Edutainment), Episztémikus játékok (Epistemic games), Játék-alapú tanulási környezet, Komoly játékok

Kapcsolódó dokumentumok

Mcfarlane et al. (2002) Report on the educational use of games

Prensky M. (2001) The digital game-based learning revolution - Chapter 1