PIVOT   |   INDEX  

TEL thesaurus - Bulgarian

Речникът TEL е базиран на лексикален анализ на изследователски ресурси в областта на обучението, подпомагано от технологии (TEL), публикувани в TeLearn Open Archive. Анализирани са повече от 1500 документа като в резултат на този анализ към 99 ключови думи, предложени от авторите, са добавени 372 термина, описващи съдържанието на документите. Дефинираните общо 471 термина служат за създаването на първата версия на речника.

В настоящата бета версия термините са публикувани в азбучен ред и са достъпни посредством ключовете в горната част на страницата. В следващата версия термините ще могат да се разглеждат на базата на концептуална организация, основана на йерархията и връзките между отделните термини в областта на обучението, подпомагано от технологии (TEL). При отваряне на страницата за даден термин читателят ще може да намери дефиницията му (взета от TEL Dictionary), както и превода на съответния термин на различни езици. Тази задача е изпълнена в определена степен.

Допълнителна възможност е речникът TEL да е достъпен на множество езици. За тази цел са дадени две връзки в горния десен ъгъл на страницата:

- Връзката Оригинал (Pivot) води към английската версия на речника, която да служи за отправна точка при работата с версиите на речника на различните езици
- Връзката Индекс (Index) води към страница, на която са достъпни преводите на речника на отделните езици.

Речникът (Енциклопедията) TEL Thesaurus е част от мета-проекта TEL с подкрепата на :

ISLS logo TELEARC logo TeLearn logo ATIEF logo STELLAR logo FP7 logo


Editor: Krassen Stefanov and Cornelia Todorova (BG)